Kompression

Mobiderm Ark

Mobiderm Ark

Effektiv behandling av lymfödem består av två faser: den initiala reduceringfasen där man strävar
LÄS MER