Mobiderm® AC1 handske
Mobiderm® AC1 handske

Mobiderm® AC1 handske

Mobiderm AC1 handske har integrerade Mobiderm-kuber (5x5mm) för effektiv reducering av lymfödem.

Den patenterade Mobiderm-tekniken har en stimulerande och aktiverande funktion på lymfsystemet. Materialets speciella kubformade struktur har en masserande och stimulerande effekt som ökar inflödet av vävnadsvätska i lymfkapillärerna vilket förstärker lymfkärlens naturliga pump- och sugförmåga. Lymfsystemet aktiveras och sätts i rörelse vilket medför att risken för att eventuell bindväv (fibros) och fettväv i lymfödemet minimeras, faktorer som annars kan påverka lymfödemet negativt.

Med Mobiderm håller du lymfödemet under kontroll på natten. Risken för återsvullnad minskar och det är lättare för brukaren att få på sina medicinska kompressionshandskar på morgonen.

Mobiderm AC1 handske finns i 6 storlekar och i utföranden för vänster och höger hand så att varje brukare kan få en passande produkt.

Ladda ned denna bruksanvisning
PDF - 1.12 Mo
Den version av bipacksedeln som finns tillgänglig online är den aktuella versionen.
Beroende på tillverkningsdatum och var produkten köptes, kan denna digitala version av bipacksedeln skilja sig från den version som fysiskt tillhandålls med produkten.

EGENSKAPER