Lymfödem i ben

Lymfödem i benen är ofta medfött, så kallat primärt lymfödem, men kan även uppstå efter olika former av skador. Lider du av en kronisk svullnad i benen eller fötterna är det viktigt att du får remiss till en medicinsk lymfterapeut som kan ställa en korrekt diagnos så snart som möjligt.

Lymfödem i benen kan komma smyga, med en gradvis ökande volym. Du kanske märker att byxorna känns trånga eller att skorna blir svåra att få på. Om svullnaden inte minskar när du lägger benen i högläge kan du ha lymfödem i benen. Vid misstanke om lymfödem är det viktigt att du kommer i kontakt med en medicinsk lymfterapeut som kan ställa en korrekt diagnos. Det finns olika sätt att ta reda på om du har lymfödem eller inte.


Diagnostik


Ett vanligt sätt att enkelt kontrollera svullnaden är det så kallade Stemmer’s tecken. Försök att nypa tag i huden strax ovanför en tå. Om du inte lyckas nypa tag i huden, eller om det går fast med stor svårighet, kan detta vara ett tecken på lymfödem.


Med ett så kallat Pitting-test får man reda på om svullnaden består av vätska eller fettväv. Genom att med högt tryck pressa ned en tumme i ödemet under 60 sekunder och därefter kontrollera och mäta gropen så kan man dra slutsatsen om ödemet beror på ansamling av vätska eller inte. Detta eftersom en vävnad med fettväv och/eller fibros inte ger någon grop, till skillnad från ett vätskefyllt ödem, exempelvis lymfödem.


Primärt eller sekundärt lymfödem


Det finns två former av lymfödem i benen:


•    Primärt lymfödem är medfött och innebär att lymfsystemet har en nedsatt funktion. En nedsatt funktion som är medfödd behöver inte innebära lymfödem, men risken ökar och det kan ibland räcka med en vrickning eller ett insektsbett för att kraftigt försämra den redan nedsatta funktionen. Primärt lymfödem drabbar ofta båda benen.


•    Sekundärt lymfödem uppstår efter en skada som påverkar lymfsystemet, exempelvis kirurgisk behandling, infektion eller kraftigt slag. Sekundära lymfödem drabbar oftast endast det ben som utsatts för skadan.


Behandling är viktig för att hålla lymfödemet under kontroll


Behandling av lymfödem består av två faser:


•    den första fasen, den så kallade reduktionsfasen, syftar till att minska benets volym genom att kombinera olika behandlingstekniker, exempelvis lymfmassage, hos en medicinsk lymfterapeut
•    den andra fasen, den så kallade underhållsfasen, tjänar till att bibehålla och kontrollera volymreduceringen som uppnåddes i den första fasen, genom egenbehandling. Exempelvis kost, motion och medicinska kompressionsstrumpor


Eftersom lymfödem är en kronisk sjukdom är det viktigt att ändra sin livsstil till det bättre. Fysisk aktivitet, kost och hudvård är viktiga faktorer som påverkar lymfödemet.