Mobiderm® Ark
Mobiderm® Ark

Mobiderm® Ark

Effektiv behandling av lymfödem består av två faser: den initiala reduceringfasen där man strävar efter att reducera lymfödemet så långt det är möjligt, följt av underhållsfasen då brukaren på egen hand bibehåller volumreduceringen med hjälp av exempelvis motion, kost och medicinska kompressionsprodukter av olika slag.

Mobiderm ark består av ark i olika storlekar med stora eller små kuber. Använd arken för att klippa ut anpassade pelotter för att punktmarkera fibrotisk vävnad, reducera svullnad på hand- och fotrygg eller för områden som normalt är svåra att behandla, exempelvis hals, bröst och genitalieområdet. Arken kan användas under både den initiala reduceringsfasen och i underhållsfasen. Mobiderm Ark används även för behandling av andra former av ödem, exempelvis vid akuta idrottsrelaterade skador där man snabbt vill reducera svullnad.

Den patenterade Mobiderm-tekniken har en stimulerande och aktiverande funktion på lymfsystemet. Materialets speciella kubformade struktur har en masserande och stimulerande effekt som ökar inflödet av vävnadsvätska i lymfkapillärerna vilket förstärker lymfkärlens naturliga pump- och sugförmåga. Lymfsystemet aktiveras och sätts i rörelse vilket medför att risken för att eventuell bindväv (fibros) och fettväv i lymfödemet minimeras, faktorer som annars kan påverka lymfödemet negativt.

Mobiderm-struktur finns på rulle kan klippas till önskad längd och anpassas individuellt för bästa passform. Det används med framgång för att öka effekten av andra behandlingar, exempelvis lymfmassage, luft/pumpsystem och bandagering med kompressionsbandage.

Mobiderm Ark finns i tre varianter:

  • 25x25 cm med små kuber (5x5 mm)
  • 25x100 cm med små kuber (5x5 mm)
  • 20x100 cm med stora kuber (15x15 mm)

EGENSKAPER

PÅ VIDEO
Din partner det dagliga livet