Juridisk information

ARTIKEL 1 – ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Webbplatsen ”www.fr.thuasne.com” nedan kallad ”webbplatsen”, erbjuds av företaget THUASNE, vars huvudkontor ligger på adressen 120 rue Marius Aufan, CS 10032, 92309 LEVALLOIS-PERRET cedex, företag med ett kapital på 1 950 000 euro, inskrivet i handels- och bolagsregistret för Nanterre med nummer 542 091 186 som sprider informationen, nedan kallat ”företaget”. Ansvarig utgivare är Elizabeth DUCOTTET. Webbplatsen drivs av Platform.sh, med säte på 22 rue de Palestro, Paris, 75002 Frankrike, ett SAS (franskt förenklat aktiebolag), registrerat i handels- och bolagsregistret under nr 521 496 59.

ARTIKEL 2 - ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

Informationen på denna webbplats är endast avsedd att hjälpa läsarna att hitta och förstå produkterna från Thuasne. Den kan inte ersätta varken rådgivning eller behandling av en kvalificerad läkare. Använd inte någon del av informationen som ges här för att diagnostisera eller behandla problem utan att rådfråga en läkare. Företaget råder alla som besöker denna webbplats att konsultera en läkare innan de på egen hand börjar, ändrar eller avbryter en behandling.

ARTIKEL 3 - BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER/DATALAGEN OCH FRIHETER

Enligt lag nr. 78-17 av den 6 januari 1978, som ändrades 2004, avseende datorbehandling, filer och friheter, har automatiserad behandling av personuppgifter från webbplatsen varit föremål för en deklaration från Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL - nationella kommissionen för datafrågor och friheter). Automatisk behandling av uppgifter som görs från webbplatsen behandlas i enlighet med kraven i lag nr. 78-17 av den 6 januari 1978 om datorbehandling, filer och friheter. Personuppgifter samlas in på webbplatsen i syfte att behandla beställningar och för att tillhandahålla svar vid hantering och uppföljning vad gäller Thuasne-koncernens relationer med sina kunder och prospekt och inom ramen för hantering av ansökningar som skickas till Thuasne-koncernen. Dina uppgifter kommer endast att lämnas ut till de partners för Thuasne-koncernen som behöver få tillgång till uppgifterna för att på bästa sätt kunna behandla en beställning. I enlighet med lagen ”datorbehandling och friheter” av 6 januari 1978 som ändrades i 2004, har du rätt att få tillgång till och rätta uppgifter om dig. Detta kan du göra via följande e-postadress: webcontact@THUASNE.fr

ARTIKEL 4 – COOKIES

Webbplatsen kan använda tekniken ”Cookies” och lagra IP-adressen för den dator från vilken du besöker webbplatsen. ”Cookies” är datafiler som en webbserver skickar till din webbläsare och som lagras på din dators hårddisk och gör att information om din navigering på webbplatsen registreras (besökta sidor, datum och tid, typ av dator och webbläsare, internetleverantör...). Detta för att, under kommande besök, kunna erbjuda dig en lättare navigering, erbjudanden och information som matchar dina förväntningar. Du har möjlighet att konfigurera din webbläsare för att underrättas om användningen av Cookies och för att avvisa dem. Om du avvisar Cookies, kan inte företaget garantera optimal navigering på Webbplatsen och vissa uppgifter eller funktioner kanske inte blir tillgängliga.

ARTIKEL 5 – IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

All information som publiceras på webbplatsen är auktoriserad av företaget. Företaget äger rättigheterna på den ikonografi som används. Företaget tillåter att man använder, kopierar eller skriver ut innehållet på sina internetsidor som information till användarna gällande företaget. Kommersiell användning av denna information är föremål för skriftligt godkännande från företaget. Presentation och layout av dessa dokument och denna information skyddas av upphovsrätten, även när dokument från tredje part används eller kopieras på dessa sidor för att få information. Registrerade och icke-registrerade varumärken från företaget eller från tredje part får inte användas utan föregående skriftligt medgivande på dokument för reklam eller andra publikationer när det gäller spridning av information.

ARTIKEL 6 – ANSVAR

Användaren använder webbplatsen på egen risk. Under inga omständigheter kan företaget hållas ansvarig för direkta eller indirekta skador (materiella skador, förlust av data, ekonomisk förlust, ...), till följd av åtkomst eller användning av webbplatsen eller någon annan webbplats som är kopplad till företaget. Företaget tar inget ansvar för skador eller virus som kan påverka din dator eller din hårdvara till följd av åtkomst eller användning av webbplatsen, nedladdning av delar av webbplatsen eller på grund av olagliga åtgärder på datorsystemet. Företaget är mycket noggrant med att på sin webbplats ge information av hög kvalitet. Företaget kan däremot inte absolut säkerställa att informationen är felfri och fullständighet. Företaget har skyldighet att uppnå ett visst resultat och därför kan det inte hållas ansvarigt för direkta eller indirekta skador på grund av att information använts på felaktigt sätt och eller om den visar sig vara oriktig eller ofullständiga. Företaget förbinder sig att göra sitt bästa för att ge Internet-användarna tillgång till webbplatsen när som helst. Däremot om det inte går att komma åt webbplatsen kommer man inte kunna hålla företaget ansvarigt för detta, oavsett orsak.

ARTIKEL 7 – LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Företaget frånsäger sig allt ansvar för det innehåll som finns på andra webbplatser till vilka det finns länkar på den egna webbplatsen eller som den egna webbplatsen kan länka till utan att företaget har kännedom om detta. Tillgång till alla andra webbplatser som är länkade till denna webbplats sker på användarens egen risk. Företaget frånsäger sig även allt ansvar för information som finns på tredje parts webbplatser som innehåller länkar till företagets egen webbplats.

ARTIKEL 8 – GÄLLANDE LAG

Dessa användarvillkor regleras, tolkas och tillämpas i enlighet med fransk lag. I händelse av tvist, kommer endast franska domstolar att vara behöriga att lösa dessa.

ARTIKEL 9 – UPPDATERING

Då innehållet på webbplatsen vidareutvecklas förbehåller sig företaget rätten att, när som helst, ändra och uppdatera hela eller delar av innehållet på webbplatsen.