Ryggsmärta

Ryggraden är en komplex led som består av kotor, diskar, muskler, senor, brosk, ligament och nerver. Kroppen ger ryggen ett stort ansvar ...: bibehålla hållning, utföra rörelser, skydda ryggmärgen ... Trots att ”homo erectus” övergick till en stående position, plågar fortfarande ryggsmärtor ”homo sapiens” på grund av den moderna livsstilen. Det som under 1900-talet betecknades som ”århundradets smärta” förblir århundradets smärta under 2000-talet.

Ryggrad är en central del av kroppen. En av dess huvuduppgifter är att vägleda de många rörelserna som kroppen kan utföra: flexion, extension, rotation, lutning. Den består av 24 kotor: 7 halskotor, 12 bröstkotor, 5 ländkotor, och 5 sakralkotor som består av korsbenet och 3 till 5 kotor som formar svansbenet. Liksom alla leder, hålls kotorna samman med hjälp av ett flertal ligament och muskler. De är alla separerade med mellankotskivor vars uppgift liknar en kuddes: den stödjer upp vikten (vår och det vi bär) och dämpar stötar som uppstår vid rörelser.

Ryggsmärtor längs med hela ryggen

För tung belastning, olämpliga rörelser, slag, samt slitage och förslitning på kotorna och de omgivande strukturerna kan ge upphov till olika smärtsamma sjukdomar. Varje komponent av ryggraden kan vara orsaken till ryggvärk:
 

  • Ryggsmärta när det gäller ländryggskotorna i nedre delen av ryggen: ryggskott, en blockering på grund av ett tungt lyft eller ischias, en smärta som ofta stålar ända ner till foten;
  • Ryggvärk i kotorna i bröstryggen i ryggraden: personer som arbetar framåtlutade berörs ofta av en smärta som sätter sig i mellan skulderbladen;
  • Nacksmärta när det gäller kotorna i nacken: nackspärr som uppstår efter att man sovit dåligt eller vid ”whiplash” efter en olycka är kända för att vara mycket smärtsamma, men artros i nacken kan också, med tillkommande huvudvärk, vara mycket obehagligt.

Ryggsmärta i siffror

Le mal de dos en chiffre - Infographie

Vilka lösningar finns?

Behandling av ryggsmärta består främst i att reducera smärtan, bland annat med hjälp av:

  • smärtstillande läkemedel,
  • värme, kyla,
  • temporär vila (det är viktigt att så mycket som möjligt fortsätta att röra på sig så gott det går med tanke på smärtan),
  • vid behov, ett stöd för det drabbade området med hjälp av en krage eller ett bälte
  • sjukgymnastik.

För att underlätta läkningsprocessen och undvika ihållande smärta, rekommenderas daglig anpassad sjukgymnastik, rutiner för livsstil (kontroll av vikt och stress, fysisk aktivitet) och inlärning av gester som skonar ryggen. Ibland krävs en anpassning av arbetsplatsen och sportaktiviteter kan visa sig vara nödvändiga. Kirurgiskt ingrepp förblir extremt ovanligt.

Skriftliga källor
Anaes / Service des recommandations et références professionnelles : Diagnostic, prise en charge et suivi des malades atteints de lombalgie chronique, décembre 2000
Anaes / Service des Recommandations et Références Professionnelles /Prise en charge diagnostique et thérapeutique des lombalgies et lombosciatiques communes de moins de 3 mois d’évolution, février 2000.
Collège Français des Enseignants en Rhumatologie : Item 2015 : Rachialgies. 2010-2011

 

Se även

Halskotor

Kotorna som bildar halsryggen stödjer huvudet och möjliggör rörelse. De främsta patologierna som påverkar detta mycket känsliga område av kroppen är relaterade till trauma eller artikulär degeneration.
FÖR MER INFORMATION

Ryggradsdeformeringar

Det kan hända att ryggradens normala krökning från halskotorna till ländkotorna avviker. Skolios, hyperkyphosis (puckelrygg) eller hyperlordosis (svankrygg) kan finnas redan vid födseln eller uppstå på grund av sjukdom. Men mycket oftare kan detta uppstå av okänd orsak under tillväxt.
FÖR MER INFORMATION

Ländryggen

Smärta i ländryggen, eller ryggsmärtor är ofta förekommande: 60 till 90 % av den vuxna befolkningen lider eller har lidit! av detta! Tvärtemot vad man tror så botar inte långvarig vila mot smärtan utan främjar snarare kronicitet.
FÖR MER INFORMATION