Mobiderm® Bandage
Mobiderm® Bandage

Mobiderm® Bandage

Effektiv behandling av lymfödem består av två faser: den initiala reduceringfasen där man strävar efter att reducera lymfödemet så långt det är möjligt, följt av underhållsfasen då brukaren på egen hand bibehåller volumreduceringen med hjälp av exempelvis motion, kost och medicinska kompressionsprodukter av olika slag.

I den initiala behandlingsfasen försöker den medicinska lymfterapeuten reducera lymfödemets volym så långt det är möjligt genom olika behandlingsformer, bland annat med hjälp av multilagers bandagering. Genom att använda ett lager Mobiderm-struktur i bandageringen kan man uppnå snabbare och mer effektiv avsvällning. Bandaget blir lite större men behöver däremot användas under kortare tid.

Den patenterade Mobiderm-tekniken har en stimulerande och aktiverande funktion på lymfsystemet. Materialets speciella kubformade struktur har en masserande och stimulerande effekt som ökar inflödet av vävnadsvätska i lymfkapillärerna vilket förstärker lymfkärlens naturliga pump- och sugförmåga. Lymfsystemet aktiveras och sätts i rörelse vilket medför att risken för att eventuell bindväv (fibros) och fettväv i lymfödemet minimeras, faktorer som annars kan påverka lymfödemet negativt.

Mobiderm-struktur finns på rulle kan klippas till önskad längd och anpassas individuellt för bästa passform. Det används för att öka effekten av andra behandlingar, exempelvis lymfmassage, luft/pumpsystem och bandagering med kompressionsbandage.

Mobiderm Bandage finns i två varianter:

  • 10x300 cm med stora kuber (15x15 mm)
  • 10x300 cm med små kuber (5x5 mm)
Ladda ned denna bruksanvisning
PDF - 0.88 Mo
Den version av bipacksedeln som finns tillgänglig online är den aktuella versionen.
Beroende på tillverkningsdatum och var produkten köptes, kan denna digitala version av bipacksedeln skilja sig från den version som fysiskt tillhandålls med produkten.

EGENSKAPER

PÅ VIDEO
Din partner det dagliga livet