Mobiderm® Bandage
Mobiderm® Bandage

Mobiderm® Bandage

Effektiv behandling av lymfödem består av två faser: den initiala reduceringfasen där man strävar efter att reducera lymfödemet så långt det är möjligt, följt av underhållsfasen då brukaren på egen hand försöker bibehålla volumreduceringen.

I den initiala behandlingsfasen försöker den medicinska lymfterapeuten reducera lymfödemets volym så långt det är möjligt genom manuellt lymfdränage, kompressionsbandagering och andra metoder. POLIT-studien visar att att maximal volymreducering kan nås på bara halva tiden genom att kombinera Mobiderm med kompressionsbandagering.

Den patenterade Mobiderm-tekniken har en mycket effektiv stimulerande och och aktiverande funktion på lymfödemet. Detta motverkar fibros och innebär snabbare reducering av lymfödemet. Mobiderm på rulle kan klippas till önskad längd och anpassas individuellt för bästa passform. Det används för att öka effekten av andra behandlingar, exempelvis lymfmassage, luft/pumpsystem och bandagering med kompressionsbandage.

Mobiderm Bandage finns i två varianter:

  • 10x300 cm med stora kuber (15x15 mm)
  • 10x300 cm med små kuber (5x5 mm)

EGENSKAPER