Thuasne i världen

Visste du att det säljs en ortos från Thuasne var annan sekund runt om i världen! Thuasne koncernen är för närvarande representerad i 85 länder. Man har 15 helägda dotterbolag och ett brett nätverk av återförsäljare och samarbetspartners över hela världen.

Thuasne har fler än 2 000 anställda över hela världen. Alla fast beslutna att inte bara uppfylla dina önskemål, utan att överträffa dina förväntningar. Varje dag bearbetar vi fler än 10 000 beställningar som skickats till koncernen.

Thuasne i siffror

  • 40 % av omsättningen internationellt
  • 5 internationella patentansökningar per år
  • 14 produktionscentrum i Europa och USA