Om bolaget

Thuasne Scandinavia AB

Thuasne är ett av världens mest respekterade och etablerade företag inom den ortopedtekniska branschen. Företaget bildades redan 1847 i St Etienne, Frankrike, och är än idag familjeägt. I Sverige etablerade man sig på allvar 2010 genom att förvärva sin dåvarande distributör Mediband AB i skandinavien.

Under 2017 påbörjades en större satsning i syfte att förbättra och optimera det svenska dotterbolaget. Man tillsatte en ny VD med mångårig erfarenhet av den ortopediska marknaden, en ny marknadschef och en ny finanschef. Parallellt anslöt även tre nya produktspecialister med lång erfarenhet och kunskap inom den medicintekniska branschen. Under 2018 påbörjades ett genomgripande förbättringsarbete där nya rutiner implementerades, produktportföljen sågs över och nya avtal slöts med nya samarbetspartners, allt i syfte att skapa en stabil plattform på vilken företaget kan utvecklas och växa inför framtiden.

Thuasne Scandinavia AB har kontor i Nacka, strax söder om Stockholm. Bolaget har i dagsläget 10 anställda och avtal med flera av landets landsting och regioner, bland annat Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Bolaget har även lokala distributörer i Danmark, Norge och Finland samt en egen hjälpmedelsbutik centralt i Stockholm.

ISO9001

ISO9001

Du ska kunna lita på att vi har kvalitetssäkrade processer. Därför har vi valt att certifiera oss enligt ISO9001.