Vad är lymfödem?

Lymfödem är en svullnad som beror på nedsatt funktion i lymfsystemet. Det kan vara medfött, så kallat primärt lymfödem, eller bero på att någon del av lymfsystemet skadats, så kallat sekundärt lymfödem. Sekundära lymfödem är vanligare än primära, men det är svårt att beräkna hur många som drabbas.

Lymfsystemet är kroppens eget reningsverk och består dels av ett antal lymfatiska organ (mjälten, brässen och halsmandlar) och lymfknutor som binds samman med ett finmaskigt nät av lymfkärl. I kärlen transporteras varje dag ca 2-4 liter lymfa bestående av överskottsvätska mellan cellerna, proteiner och vita blodkroppar. Lymfsystemet samlar även upp skadade och främmande celler, exempelvis tumörceller, och ser till att de hamnar hos lymfknutorna där vätskan renas. Lymfsystemet är en viktig del i vårt immunförsvar och ser till att vi håller oss friska.


Lymfödem: Varför får man det?


Det finns två former av lymfödem: primärt och sekundärt. Primärt lymfödem beror på en medfödd sjukdom medan sekundärt lymfödem uppstår på grund av skada, exempelvis när lymfknutor opereras bort eller skadas vid exempelvis behandling av cancer. Vid både primärt och sekundärt lymfödem så fungerar inte lymfsystemet som det ska vilket leder till att lymfa ansamlas i exempelvis en arm eller ett ben. När lymfan inte kan transporteras vidare till andra lymfknutor ökar svullnaden och man kan diagnosticeras för lymfödem.


Behandling


Lymfödem är en kronisk sjukdom och ännu kan det inte botas. Däremot kan lymfödem behandlas och kontrolleras. Om lymfödemet inte behandlas kan det förvärras och innebära fler komplikationer. Lymfödem delas in i tre stadier:


•    Stadie 1: Lymfödemet är lokaliserat och kan reduceras genom att hålla den berörda kroppsdelen i upphöjt läge
•    Stadie 2: Lymfödemet är permanent och åtföljs av veck och hudförändringar
•    Stadie 3: Lymfödemet ökar i sådant omfång att kroppsdelen får begränsad rörlighet


Vilka lösningar finns?


Behandling av lymfödem består av två faser: den initiala reduktionsfasen och underhållsfasen. Reduktionsfasen har för avsikt att reducera lymfödemet så långt det är möjligt. Denna behandling består ofta av manuellt lymfdränage, en masserande teknik, i kombination med bandagering. Därefter påbörjas underhållsfasen där patienten på egen hand, med hjälp av egenbehandling och kompressionsstrumpor, försöker bibehålla resultatet från den reduktionsfasen. Studier visar dock att lymfödemet i regel alltid ökar i omfång under denna fas, varför en ny reduktionsfas måste påbörjas med jämna mellanrum.

 

 

Se även

Lymfödem i arm

Lymfödem i armen är en vanlig komplikation efter bröstcancer. Detta inträffar när för många lymfknutor skadas eller opereras bort så att de kvarvarande lymfknutorna inte klarar av att transportera bort all lymfa.
FÖR MER INFORMATION

Lymfödem i ben

Lymfödem i benen är ofta medfött, så kallat primärt lymfödem, men kan även uppstå efter olika former av skador. Lider du av en kronisk svullnad i benen eller fötterna är det viktigt att du får remiss till en medicinsk lymfterapeut som kan ställa en korrekt diagnos så snart som möjligt.
FÖR MER INFORMATION