Vision

Dagens patienter är pålästa och nöjer sig inte förrän de får den hjälp de anser de har rätt till. På Thuasne hjälper vi gärna till genom att erbjuda innovativa produkter av mycket hög kvalitet. Vi lägger även stora resurser på att ta fram kliniska studier och är lyhörda för patienternas åsikter och kommentarer.

Vi arbetar också nära sjukvårdspersonal för att få deras åsikter och feedback, vilket är oerhört viktigt i syfte att förbättra befintliga produkter eller för att identifiera behov av helt nya innovativa produkter.

Innovation - vårt DNA

Redan år 1900 tilldelades Thuasne ett pris för sin förmåga att vara före sin tid i samband med världsutställningen i Paris. Just denna strävan att vara innovativ är något som finns i vårt DNA. Varje dag strävar vi efter att förvalta vår 170 år långa historia med nya moderna och innovativa lösningar, att alltid vara ett dynamiskt och innovativt företag.

Att se människan

Vår 172 år långa historia har lärt oss att alltid fokusera på människan. Och inte bara på människan som använder våra produkter. Även den som beställer våra produkter och våra anställda som tillverkar dem är viktiga. Eftersom Thuasne fortfarande är familjeägt har vi möjlighet att arbeta mot långsiktiga mål och ta väl genomtänkta beslut. Vi kan därför erbjuda en sund och kreativ arbetsmiljö där nytänkande och innovation premieras.

Digitalisering och närvaro online

Under 2019 kommer vi att öka vår närvaro online. I mars lanserades vår nya hemsida och vår nya webbshop för privatpersoner. Under året kommer vi även att erbjuda en beställningsplattform online för sjukvårdspersonal, bland annat med möjligheten att beställa måttanpassade knäortoser online via 3D-scanner.