Lymfödem i arm

Lymfödem i armen är en vanlig komplikation efter bröstcancer. Detta inträffar när för många lymfknutor skadas eller opereras bort så att de kvarvarande lymfknutorna inte klarar av att transportera bort all lymfa.

Antalet lymfknutor varierar från person till person vi har ca 400–600 st fördelade i hela kroppen. De flesta sitter på halsen, i armhålorna, mellan lungorna och i magen. Vid behandling av bröstcancer opereras oftast ett antal lymfknutor i armhålan bort för att man ska kunna kontrollera cancerns spridning. De kvarvarande lymfknutorna kan vara för få för att klara av att transportera bort lymfan. Detta är anledningen till att lymfan i armen inte kan transporteras vidare, utan samlas kvar i armen. Detta leder till att armen ökar i omfång.

När uppstår lymfödemet?

Lymfödem uppstår vanligtvis inom 18 månader efter behandling, men ibland kan det gå flera år innan symptomen uppkommer. Riskfaktorer som kan påverka risken hos ett lymfsystem med nedsatt förmåga är övervikt, obalanserad kost. inaktivitet och hormonell obalans. När symptomen uppstår är det viktigt att kontakta en medicinsk lymfterapeut så snart som möjligt. Ett obehandlat lymfödem kan öka i omfång, och desto mer volymen ökar desto mer svårbehandlat blir lymfödemet.

Det är viktigt att behandla lymfödemet i tid

Lymfödem förknippas ofta med en tyngdkänsla i den drabbade armen. Man upplever en begränsad rörlighet och eftersom lymfan innehåller många restprodukter som egentligen ska transporteras till lymfknutorna för rening blir immunförsvaret försvagat. Man drabbas lättare av infektioner och sår leder ofta till rosfeber. Behandling av lymfödem i arm består av två faser:

  • Den första fasen, den så kallade reduktionsfasen, syftar till att minska armens volym genom att kombinera olika behandlingstekniker, exempelvis lymfmassage, hos en medicinsk lymfterapeut
  • Den andra fasen, den så kallade underhållsfasen, tjänar till att bibehålla och kontrollera volymreduceringen som uppnåddes i den första fasen, genom egenbehandling. Exempelvis kost, motion och medicinska kompressionsärmar