Miljöpolicy

Thuasne Scandinavia AB ska i alla delar av verksamheten verka för att åstadkomma en långsiktig och hållbar utveckling såväl socialt, ekonomiskt som miljömässigt.

I egenskap av importör/exportör ställer vi höga miljömässiga krav på de internationella och nationella fraktbolag vi anlitar. Detta genom att uteslutande välja samarbetspartners med starkt uttalad miljöpolicy och ett aktivt miljöarbete. Viktiga faktorer som vi värdesätter är utsläppsnivåer samt optimerad planering av rutter med GPS för att undvika onödig körning.

Själva strävar vi efter att packa i så små emballage som möjligt, att återanvända emballage och att sampaketera leveranser om möjligt. Anställda vid Thuasne Scandinavia AB förväntas att ta hänsyn till miljöaspekter i alla situationer, exempelvis vid inköp, användning av förbrukningsmaterial samt användning av el på arbetsplatsen, för att minska resursslöseri och avfallsmängd.

 

  • Vi påverkar våra leverantörer att minska onödig emballageanvändning
  • Vi är anslutna till FTI (före detta REPA)
  • Vi är anslutna till El-kretsen
  • Vi skänker provexemplar och felfria returnerade produkter till Läkare utan gränser

Vårt moderbolag Thuasne arbetar aktivt med miljöfrågor genom att bland annat optimera återvinning, minska vattenkonsumtion i samband med färgning av textilier och använder mer än 70% av återvunnet material i paketeringsprocessen. Samtliga leverantörer till Thuasne måste följa gällande arbetsmiljöregler och får ej använda sig av barnarbetare.

Miljöpolicyn utvärderas årligen.