Mobiderm® Autofit AG armstrumpa
Mobiderm® Autofit AG armstrumpa

Mobiderm® Autofit AG armstrumpa

Mobiderm Autofit AG armstrumpa är en justerbar armstrumpa med handdel vilket innebär att brukaren kan anpassa storleken utifrån ödemets storlek. När lymfödemet minskar i omgång kan Mobiderm Autofit justeras för optimal ödemreducering.

Mobiderm Autofit AG armstrumpa har integrerade Mobiderm-kuber i hela strumpan. Stora kuber (15x15mm) är placerade vid större vävnader medan små kuber (5x5mm) är placerade vid handen.

Den patenterade Mobiderm-tekniken har en mycket effektiv stimulerande och och aktiverande funktion på lymfödemet. Detta motverkar fibros och innebär snabbare reducering av lymfödemet. Studier har visar att brukare som använder Mobiderm Autofit under natten motverkar återsvullnad av lymfödem över tid, till skillnad från brukare som enbart använder kompressionsstrumpor på dagtid som löper hög risk att få ökad lymfödemproblematik.

Eftersom passformen hos Mobiderm Autofit AG armstrumpa är justerbar passar de sex storlekarna majoriteten av alla brukare. Dessutom erbjuder vi två olika längder så att varje brukare kan få en perfekt anpassad produkt.

EGENSKAPER