Egenbehandling vid lymfödem

Lymfödem är en kronisk sjukdom som kräver regelbunden behandling.

Som patient med lymfödem har du via din region rätt till medicinsk kompression på dagen och ödemdrivande Mobiderm-material på natten för att hålla svullnaden under kontroll.

Du kan själv påverka ditt lymfödem med några enkla övningar. Vi har tillsammans med Pia Bergholm, leg fysioterapeut och medicinsk lymfterapeut, tagit fram två instruktionsfilmer som visar hur du utför grundläggande egenbehandling vid lymfödem i arm och ben.

Filmerna är på engelska men genom att aktiva undertexter i videospelarens meny kan du se svenska undertexter.

Egenbehandling av lymfödem i arm

 

 

Egenbehandling av lymfödem i ben