Mobiderm® AC1 handdel
Mobiderm® AC1 handdel

Mobiderm® AC1 handdel

Mobiderm AC1 handdel saknar fingrar och har integrerade Mobiderm-kuber (5x5mm) för effektiv reducering av lymfödem på i handen. Handdelen kan användas för både höger och vänster hand genom att den helt enkelt vänds ut och in.

Den patenterade Mobiderm-tekniken har en stimulerande och aktiverande funktion på lymfsystemet. Materialets speciella kubformade struktur har en masserande och stimulerande effekt som ökar inflödet av vävnadsvätska i lymfkapillärerna vilket förstärker lymfkärlens naturliga pump- och sugförmåga. Lymfsystemet aktiveras och sätts i rörelse vilket medför att risken för att eventuell bindväv (fibros) och fettväv i lymfödemet minimeras, faktorer som annars kan påverka lymfödemet negativt.

Med Mobiderm håller du lymfödemet under kontroll på natten. Risken för återsvullnad minskar och det är lättare för brukaren att få på sin medicinska kompressionshandske på morgonen.

Mobiderm AC1 handdel finns i 6 storlekar så att varje brukare kan få en perfekt passande produkt.

Ladda ned denna bruksanvisning
PDF - 1.12 Mo
Den version av bipacksedeln som finns tillgänglig online är den aktuella versionen.
Beroende på tillverkningsdatum och var produkten köptes, kan denna digitala version av bipacksedeln skilja sig från den version som fysiskt tillhandålls med produkten.

EGENSKAPER