Innovation inom Thuasne

Inom Thuasne-koncernen är innovation ett ledord och en inställning som delas av alla våra medarbetare.

Det är ingen underdrift att påstå att innovation är en del av vårt företags-DNA. Redan år 1900 tilldelades Thuasne ett pris på världsutställningen i Paris för sin förmåga att vara före sin tid. Allt sedan dess har vi strävat efter att förvalta vår 170 år långa historia med de allra senaste tekniska lösningarna.

Innovationen i siffror:

  • 3,5 % av vår omsättning investeras i forskning och utveckling (R&D)
  • Vi har fyra R&D-center: Tyskland, USA, Frankrike och England
  • Thuasne har fler än 100 patentansökningar
  • 10 kliniska studier pågår just nu där koncernens produkter medverkar

Digitaliseringen av Thuasne

Från vårt särskilda utvecklingscenter Thuasne Lab i Lyon, Frankrike, pågår arbetet med att digitalisera koncernen i syfte att kunna erbjuda nya tjänster och möjligheter. Här utvecklas bland annat appar och tjänster som underlättar vid beställningar av våra produkter. Exempel på digitala lösningar är vår 3D-scanner som gör det möjligt att på ett exakt sätt mäta kroppsdelar utan fysisk kontakt.