Mobiderm Autofit AD knästrumpa
Mobiderm Autofit AD knästrumpa

Mobiderm Autofit AD knästrumpa

Mobiderm Autofit AD Knästrumpa har en justerbar funktion vilket innebär att brukaren kan anpassa passformen utifrån lymfödemets storlek. När lymfödemet minskar i omgång kan därmed Mobiderm Autofit justeras för att bibehålla en optimal ödemreducering.

Mobiderm Autofit AD knästrumpa har integrerade Mobiderm-kuber i hela strumpan. I benet finns stora kuber (15x15mm) medan små kuber (5x5mm) är placerade vid foten. På fotsulan finns även halkskydd i form av antihalknoppor som motverkar att brukaren halkar.

Den patenterade Mobiderm-tekniken har en stimulerande och aktiverande funktion på lymfsystemet. Materialets speciella kubformade struktur har en masserande och stimulerande effekt som ökar inflödet av vävnadsvätska i lymfkapillärerna vilket förstärker lymfkärlens naturliga pump- och sugförmåga. Lymfsystemet aktiveras och sätts i rörelse vilket medför att risken för att eventuell bindväv (fibros) och fettväv i lymfödemet minimeras, faktorer som annars kan påverka lymfödemet negativt.

Med Mobiderm håller du lymfödemet under kontroll på natten. Risken för återsvullnad minskar och det är lättare för brukaren att få på sina medicinska kompressionsstrumpor på morgonen.

Eftersom Mobiderm Autofit AD Knästrumpa är justerbar passar de fyra storlekarna majoriteten av alla brukare. Dessutom erbjuder vi fyra olika längder så att varje brukare kan få en perfekt passande produkt.

Ladda ned denna bruksanvisning
PDF - 1.00 Mo
Den version av bipacksedeln som finns tillgänglig online är den aktuella versionen.
Beroende på tillverkningsdatum och var produkten köptes, kan denna digitala version av bipacksedeln skilja sig från den version som fysiskt tillhandålls med produkten.

EGENSKAPER

PÅ VIDEO
Din partner det dagliga livet