Om Thuasne

Vi ser oss själva som en pionjär inom #Medweartech i skärningspunkten mellan medicin, material och digital teknik skapar och erbjuder Thuasne medicintekniska produkter, globala och innovativa lösningar som gör det möjligt för alla att ta hand om sin egen hälsa.

Thuasne grundades 1847, och är resultatet av 6 generationers företagare och derashistoria. Koncernen vill erbjuda Health Solutions som är konkreta, enkla och anpassade till rörlighetstjänster för patienten som enligt Thuasnes synsätt, har blivit en ”actienter” som deltar i sin egen behandling och är aktörer för sin egen hälsa.

Thuasnesexpertis omfattar främst områden inom ortopedi (ryggvärk, muskuloskeletala sjukdomar), medicinsk förståelse (lymphologi, kroniska kärlsjukdomar) och vård i hemmet. Thuasne erbjuder också ett specifikt produktsortiment för sportutövare som är avsedda att hindra skador och som kan användas när den fysiska aktiviteten återupptas.

Thuasne lyssna på behoven hos patienter och vårdpersonal, och uppfyller sina åtaganden och fortsätter attinnovera sedan starten. Företaget uppfyller dagens moderna krav och förutser de framtida kraven, särskilt tack vare de nya digitala lösningarna.

Thuasne är idag en ledande europeisk aktör som har ambitionen att erbjuda anpassade vårdlösningar i global skala.

Våra siffror:

  • 2 100 anställda världen över;
  • Omsättning på 215 miljoner euro 2017;
  • Nästan 40 % av omsättningen internationellt;
  • 85 länder där Thuasne har en kommersiell närvaro;
  • 14 industrianläggningar i Europa och USA;
  • 20 000 professionella kunder;
  • 30 till 40 nya referenser erbjuds per år!

 

Eller Thuasne idag:
Se även

Uppdrag och värderingar

I skärningspunkten mellan medicin, material och digital teknik skapar och erbjuder Thuasne medicintekniska produkter som gör det möjligt för alla att ta hand om sin egen hälsa. Dess värderingar, eller ”egenskaper”, gör det möjligt för företaget att lyckas i sitt uppdrag.
FÖR MER INFORMATION