Uppdrag och värderingar

14/05/2018

I skärningspunkten mellan medicin, material och digital teknik skapar och erbjuder Thuasne medicintekniska produkter som gör det möjligt för alla att ta hand om sin egen hälsa. Dess värderingar, eller ”egenskaper”, gör det möjligt för företaget att lyckas i sitt uppdrag.

Thuasne har tagit på sig uppdraget att:

  • Behandla patienter med innovativa medicintekniska enheter som är skräddarsydda hälsolösningar för den moderna livsstilen;
  • Göra patienten självständig, så att hen själv kan förvalta sitt hälsokapital;
  • Öka friheten i patientens liv, vilket också ökar möjligheten att göra val och på så sätt förbättra rörlighet och välbefinnande.

Dessa ”karaktärsegenskaper” har besannats sedan koncernen bildades 1847:

  • Hållbarhet: företaget har för varje generation satsat på en långsiktig utveckling;
  • Flexibilitet: företaget har förmågan att i ifrågasätta verksamheten och att regelbundet omvärdera koncernens affärsmodell;
  • Sparsamhet: företaget koncentrerar alla sina resurser på investeringar och prioriterar alltid självfinansiering.