GenuPro Comfort
GenuPro Comfort
GenuPro Comfort
GenuPro Comfort
GenuPro Comfort

GenuPro Comfort

Patellar Knee Support Brace

Comfortable patella alignment and joint support for anterior knee pain, patellar discomfort, and mild osteoarthritis.

 

Medical indications

• Anterior knee or patella pain
• Mild patellar instability
• Patella tendinopathy (including jumper’s knee syndrome)
• Knee pain and/or swelling management
• Knee osteoarthrosis (mild to moderate)

Main benefits

• Soft, comfortable and breathable
• Maintains and guides patella
• Provides joint support

Ladda ned denna bruksanvisning
PDF - 0.60 Mo
Den version av bipacksedeln som finns tillgänglig online är den aktuella versionen.
Beroende på tillverkningsdatum och var produkten köptes, kan denna digitala version av bipacksedeln skilja sig från den version som fysiskt tillhandålls med produkten.

EGENSKAPER

PÅ VIDEO
Din partner det dagliga livet