Mobiderm® AC1 handske
Mobiderm® AC1 handske

Mobiderm® AC1 handske

Mobiderm AC1 handske har integrerade Mobiderm-kuber (5x5mm) för effektiv reducering av lymfödem på i handen.

Den patenterade Mobiderm-tekniken har en mycket effektiv stimulerande och och aktiverande funktion på lymfödemet. Detta motverkar fibros och innebär snabbare reducering av lymfödemet. Studier har visar att brukare som använder Mobiderm under natten motverkar återsvullnad av lymfödem över tid, till skillnad från brukare som enbart använder kompressionsstrumpor på dagtid som löper hög risk att få ökad lymfödemproblematik.

Mobiderm AC1 handske finns i 6 storlekar och i utföranden för vänster och höger hand så att varje brukare kan få en perfekt anpassad produkt.

EGENSKAPER