Mobiderm® AC1 handdel
Mobiderm® AC1 handdel

Mobiderm® AC1 handdel

Mobiderm AC1 handdel utan fingrar har integrerade Mobiderm-kuber (5x5mm) för effektiv reducering av lymfödem på i handen.

Den patenterade Mobiderm-tekniken har en mycket effektiv stimulerande och och aktiverande funktion på lymfödemet. Detta motverkar fibros och innebär snabbare reducering av lymfödemet. Studier har visar att brukare som använder Mobiderm under natten motverkar återsvullnad av lymfödem över tid, till skillnad från brukare som enbart använder kompressionsstrumpor på dagtid som löper hög risk att få ökad lymfödemproblematik.

Mobiderm AC1 handdel finns i 6 storlekar och kan användas på både höger och vänster hand genom att vända handsken ut och in, så att varje brukare kan få en perfekt anpassad produkt.

EGENSKAPER