Mobiderm CG arm standard
Mobiderm CG arm standard

Mobiderm CG arm standard

Mobiderm CG armstrumpa har integrerade Mobiderm-kuber (15x15mm) i hela strumpan.

Den patenterade Mobiderm-tekniken har en mycket effektiv stimulerande och och aktiverande funktion på lymfödemet. Detta motverkar fibros och innebär snabbare reducering av lymfödemet. Studier har visar att brukare som använder Mobiderm under natten motverkar återsvullnad av lymfödem över tid, till skillnad från brukare som enbart använder kompressionsstrumpor på dagtid som löper hög risk att få ökad lymfödemproblematik.

Mobiderm CG armstrumpa finns i 10 storlekar i 2 längder så att varje brukare kan få en perfekt anpassad produkt.

Mobiderm armstrumpa kan även måttillverkas i följande utföranden:

  • Mobiderm CG armstrumpa
  • Mobiderm AG armstrumpa med handdel
  • Mobiderm AG armstrumpa med handdel och tumme

EGENSKAPER