Mobiderm Intimate Shorts herr

Mobiderm Intimate Shorts herr

Mobiderm Intimate Shorts Herr

Mobiderm Intimate Shorts stimulerar och aktiverar genitala lymfödem samt lymfödem i bäckenet.

Mobiderm Intimate Short är avsedd för:
-Bäcken- och/eller genitalödem
-Milt till svårt lymfödem
-Stabilt eller progressivt ödem
-En regelbunden eller oregelbunden morfologi

Komfort(3)
Anpassningsbar till de flesta morfologier(3):
6 storlekar för kvinnor och 6 storlekar för män
Mjuk och tunn: tack vare materialens fysikaliska egenskaper, placering och sammansättning enligt kroppens områden(6)
En smidig lösning: shorts + pad
-89 % av patienterna anser att Mobiderm Intimate Shorts ger en lösning som skiljer sig från vad som redan finns på marknaden.(3)
-83 % av patienterna tycker att Mobiderm Intimate Shorts är bättre än befintliga produkter(3) (estetik, tjocklek, rörelseförmåga, komfort, daglig användning).
Möjlighet att sätta in Mobiderm-paden inuti shortsen eller ta bort den efter patientens behov

Patenterad enhet

Mobiderm Intimate Short består av kompressionsshorts och en mobiliserande genitaldyna med Mobidermstruktur

Effektivitet(3)
Den kliniska studien OLYMPY bekräftar fördelarna med produkten:
Mobiderm Intimate Shorts har testats på 32 patienter (17 män och 15 kvinnor).
Patenterad Mobiderm-teknik: ödemdränering(4,5).
Förbättrad livskvalitet(3): 61% av patienterna visar en bättre allmän livskvalitet efter 3 månader (EQ5D: dagliga aktiviteter, rörlighet, ångest, etc.).
Signifikant minskning av obehag och svullnad i samband med bäcken/genitalt lymfödem(3).
-45 % av patienterna visar en minskning i lymfödemets svårighetsgrad (signifikant minskning av GLS-poängen (p<0,0001) som beskrivs i litteraturen).
-Perimetrisk minskning av pungen hos 2 av 3 män (p =0,001).
-Signifikant förbättring av hudens smidighet (p=0,01).
Användarvänlighet för ¾ av patienterna: lätt att ta på och att ta av.
Förbättrad patientautonomi(3).

(3) Studien OLYMPY: Utforskande studie för att bedöma de kliniska fördelarna med att bära MOBIDERM INTIMATE SHORTS hos patienter med bäcken- och/eller genital lymfödem. -2021 - 32 patienter - nr. ID-RCB: 2020-A00247-
32. Huvudmål: patientens utvärdering av effekten av MOBIDERM INTIMATE SHORTS, efter 12 veckors användning gällande helhetsintrycket av en förändring i hans livskvalitet relaterad till LP/LG.
(6) CC1508 – Formuleringsmotiv– Januari 2022.

Indikationer:

Indikationer
De stimulerande och aktiverande Mobiderm Intimate-produkterna rekommenderas för behandling av lymfödem i bäcken och könsorgan.

Ladda ned denna bruksanvisning
PDF - 4.84 Mo
Den version av bipacksedeln som finns tillgänglig online är den aktuella versionen.
Beroende på tillverkningsdatum och var produkten köptes, kan denna digitala version av bipacksedeln skilja sig från den version som fysiskt tillhandålls med produkten.

EGENSKAPER

PÅ VIDEO
Din partner det dagliga livet