Mobiderm Autofit AG armstrumpa
Mobiderm Autofit AG armstrumpa

Mobiderm Autofit AG armstrumpa

Mobiderm Autofit Armstrumpa har en justerbar funktion vilket innebär att brukaren kan anpassa passformen utifrån lymfödemets storlek. När lymfödemet minskar i omgång kan därmed Mobiderm Autofit justeras för att bibehålla en optimal ödemreducering.

Mobiderm Autofit Armstrumpa har integrerade Mobiderm-kuber. I ärmen finns stora kuber (15x15mm) medan små kuber (5x5mm) är placerade vid handryggen.

Den patenterade Mobiderm-tekniken har en stimulerande och aktiverande funktion på lymfsystemet. Materialets speciella kubformade struktur har en masserande och stimulerande effekt som ökar inflödet av vävnadsvätska i lymfkapillärerna vilket förstärker lymfkärlens naturliga pump- och sugförmåga. Lymfsystemet aktiveras och sätts i rörelse vilket medför att risken för att eventuell bindväv (fibros) och fettväv i lymfödemet minimeras, faktorer som annars kan påverka lymfödemet negativt.

Med Mobiderm håller du lymfödemet under kontroll på natten. Risken för återsvullnad minskar och det är lättare för brukaren att få på sin medicinska armstrumpa på morgonen.

Eftersom Mobiderm Autofit Armstrumpa är justerbar passar de sex storlekarna majoriteten av alla brukare. Dessutom erbjuder vi två olika längder så att varje brukare kan få en perfekt passande produkt.

Ladda ned denna bruksanvisning
PDF - 1.00 Mo
Den version av bipacksedeln som finns tillgänglig online är den aktuella versionen.
Beroende på tillverkningsdatum och var produkten köptes, kan denna digitala version av bipacksedeln skilja sig från den version som fysiskt tillhandålls med produkten.

EGENSKAPER

PÅ VIDEO
Din partner det dagliga livet