Mobiderm AC1 handske
Mobiderm AC1 handske

Mobiderm AC1 handske

Mobiderm AC1 Handske

Handske med integrerad Mobidermstruktur för stimulering, aktivering och dränering av ödem i handen.

Standardstorlek: snabb leverans!

För milda till medelsvåra lymfödem utan dysmorfism.
För användning i underhållsfasen.

Ladda ned denna bruksanvisning
PDF - 1.12 Mo
Den version av bipacksedeln som finns tillgänglig online är den aktuella versionen.
Beroende på tillverkningsdatum och var produkten köptes, kan denna digitala version av bipacksedeln skilja sig från den version som fysiskt tillhandålls med produkten.

EGENSKAPER