Axeln

14/05/2018

Axeln är en relativt enkelt led, mycket rörlig, men naturligt instabil. Patologier i axeln, oavsett om de beror på trauma eller slitage, kan påverka leder, senor eller nerver. Detta drabbar framför allt sportutövare.

Axeln består av den gleno-humerala leden (mellan benet i skulderbladet och humerus) och den gemensamma acromioclaviculara leden (mellan nyckelbenet och acromion, ”spetsen” på axeln). Här ingår också flera muskler som samarbetar i ”rotatorkuffen” en samling senor som sitter på humerus.

Traumatiska patologier i axeln

De uppstår ofta som en följd av ett direkt slag eller ett fall i samband med en sport eller en olycka på vägen. Acromioclaviculär stukning är en buktning i ligamenten längst ut på axeln. Leddislokation är en brutal förlust av kontakt mellan artikulära ytor i axeln (vanligtvis den gleno-humerala leden) som leder till skador på ligament, senor och på kapslen. Unga vuxna idrottare drabbas oftare på grund av fall på handen. Axelleden måste sättas tillbaka (reducerar dislokationen) snabbt. Fraktur i axeln drabbar ofta nyckelbenet på yngre patienter, och oftare humerus på äldre patienter. Traumat kan åtföljas av en deformation och ett blåmärke på axeln.

Dessa tillstånd är alla smärtsamma och förhindrar rörelse. De behandlas med vila, antiinflammatorisk medicin och immobilisering av axeln i flera veckor (”arm i mitella”). I vissa fall, kan kirurgi bli nödvändigt. Efter immobilisering genomförs en progressiv ortopedisk rehabilitering snabbt för att undvika stelhet.

Inflammatoriska och degenerativa patologier

Skuldran kan drabbas av inflammation, såsom seninflammation i rotatorn, när senor skaver mot skuldran. Smärtan kan hålla en vaken och rörelsen blir begränsad.

Med åldrande, ackumulering av idrottsskador, repetitiva rörelser kan axelleden skadas. Artros i axeln uppstår på grund av broskslitage på humerus övre (och i vissa fall på skulderbladet). Detta orsakar smärta, stelhet och sprickbildning.

Skada på rotatorkuffen rör en av senorna i rotatorkuffen. Detta resulterar i svår smärta och förlust av styrka i armen.

Smärtstillande och antiinflammatoriska läkemedel, sjukgymnastik är exempel på behandling som erbjuds vid dessa patologier.