Ryggradsdeformeringar

14/05/2018

Det kan hända att ryggradens normala krökning från halskotorna till ländkotorna avviker. Skolios, hyperkyphosis (puckelrygg) eller hyperlordosis (svankrygg) kan finnas redan vid födseln eller uppstå på grund av sjukdom. Men mycket oftare kan detta uppstå av okänd orsak under tillväxt.

  • Skolios är en avvikelse i ryggraden i 3 plan, mer synlig från sidan: ryggen är ”vriden” och ibland finns även en bula på ena sidan. Skolios kan påverka förmågan att andas djupt men orsakar ingen smärta. Den drabbar mellan 2 och 4 % av alla barn och ungdomar, 4 gånger fler flickor än pojkar. I vuxen ålder tenderar skolios att förvärras långsamt och kan leda till kronisk ländryggssmärta.
     
  • Hyperkyphosis är en deformation av ryggraden där den övre delen av ryggen är böjd. Orsaken är okänd, troligen ärftlig, Scheuermanns sjukdom är den vanligaste orsaken till hyperkyphosis hos barn och ungdomar. Den drabbar särskilt stora eller feta pojkar och kan till slut leda till diskbråck. Det kan också förekomma i vuxen ålder på grund av muskelsvaghet eller ryggradshoptryckning på grund av åldrande.
     
  • Hyperlordosis är en överdriven krökning i ryggraden (fördjupad krökning i ländryggen) eller mer sällan i halskotorna. Den uppstå samtidigt som hyperkyphosis till följd av fetma, muskelsvaghet eller graviditet. Det kan på sikt orsaka artros och att mellankotskivorna trycks ihop.

Behandlingar för att undvika försämring och komplikationer

När det endast är defekter i hållning hos ungdomar, kan deformationerna i ryggraden korrigeras med hjälp av idrott och en sund livsstil. Däremot när det gäller ”kraftiga” deformationer kan man endast kontrollera deras utveckling. Dessa kräver att man under uppväxten och beroende på graden av deformation, har en strikt medicinsk övervakning och, om nödvändigt, använder en korsett i samband med rehabilitering. Kirurgi som består i att svetsa samman vissa kotor (steloperation) kan ibland anses nödvändig.

Skriftliga källor:
Courtois, E. Ebermeyer Scoliosis in children and adolescents, La Lettre du Rhumatologue n° 363, juin 2010.
Mary P : Prise en charge de la scoliose idiopathique de l’enfant et de l’adolescent, nov. 2003, Revue du Rhumatisme 71, 2004, p.160-170.
Garreau de Loubresse C, Vialle R, Wolff S : Cyphoses pathologiques, EMC Appareil Locomoteur Elsevier 2005. Duplan B, Marty M : Bien soigner le mal de dos, Ed Odile Jacob 2001.