Ländryggen

14/05/2018

Smärta i ländryggen, eller ryggsmärtor är ofta förekommande: 60 till 90 % av den vuxna befolkningen lider eller har lidit! av detta! Tvärtemot vad man tror så botar inte långvarig vila mot smärtan utan främjar snarare kronicitet.

Ländryggen består av 5 mobila kotor, krökta bakåt eller svankryggen, mellan den sista kotan i bröstryggen (eller den dorsala) och den först av 5 kotor (som är sammanslagna) i korsbenet. Det är mycket ofta ett område för ”vanliga” smärtor, dvs. de är inte associerade med en inflammatorisk sjukdom, trauma, tumör eller infektion (90 % av fallen). 14,5 miljoner vanliga ryggsmärtor diagnostiseras årligen1! Äldre personer i åldrarna 55 till 65 är mest drabbade.

Ländryggsmärtor liknar sällan varandra! Dessa kan:

  • uppstå gradvis under månader eller brutalt efter en felaktig rörelse;
  • uppstå samtidigt som ett diskbråck (utskjutning av en mellankotskiva);
  • vara akut (kortsiktig, mindre än 6 veckor), subakut (mellan 6 och 12 veckor) eller kronisk (som varar mer än tre månader, ibland flera år).

Ryggskott och ischias, två ryggsmärtor som ofta är akuta

Ryggskott framträder som en blockering som åtföljs av en akut smärta i nedre delen av ryggen och eventuellt i benet utan att gå ner under rumpan. Det uppstår oftast efter en ovanlig rörelse och åtföljs av man får mycket svårt att röra sig. Ett ryggskott går ofta över spontan efter 8 till 15 dagar, men återfall är möjligt.

Ischias framträder som en skarp smärta i nedre delen av ryggen och som sträcker sig längs med benet och ända ner till tårna. I 95 % av fallen beror det på en irritation i en rot i ischiasnerven vid diskbråck. Det förekommer ofta hos personer som tidigare har haft ryggsmärtor på grund av en ansträngning. Detta kan även ske vid lättare ansträngning. Utvecklingen är spontant gynnsam: 80 % av personerna blir av smärtan inom två månader, 95 % efter 1 år.

I behandling av ryggskott och ischias ingår smärtstillande och antiinflammatorisk medicinering, vila (vila i sängen ska undvikas och skall vara så kortvarig som möjligt), och man bör röra på sig så gott det går trots smärtan. Att rör på sig är mycket viktigt under behandlingen. Ländryggsbälte gör att smärtan minskar snabbare och att man återvinner rörlighet utan negativ effekt på musklerna i motsats till vad många tror2 3. Kirurgi är sällan nödvändig.

När smärtan kvarstår...

Kronisk ryggsmärta kan uppstå till följd av ett ryggskott eller utvecklas gradvis utan specifik orsak. Främst på grund av slitage och microtrauma, och följt av en statisk ställning, muskelsvaghet och stress. I behandlingen ingår smärtstillande medicin, sjukgymnastik med riktade övningar och regelbunden fysisk aktivitet, som både minskar smärta och förbättrar förmågan att ta ut rörelser4.

Källor:
Anaes / Service des Recommandations et Références Professionnelles /Prise en charge diagnostique et thérapeutique des lombalgies et lombosciatiques communes de moins de 3 mois d’évolution. février 2000.
Anaes / Service des recommandations et références professionnelles : Diagnostic, prise en charge et suivi des malades atteints de lombalgie chronique, décembre 2000
Collège Français des Enseignants en Rhumatologie : Item 2015 : Rachialgies. 2010-2011