Graviditet

27/03/2018

En av två gravida kvinnor klagar över smärta i nedre delen av ryggen och i bäckenet. Dessa smärtor i ländrygg och bäcken är kopplade till de fysiologiska förändringarna under graviditeten. De är godartade men stör den dagliga aktiviteten och det blir svårt att återhämta sig.

De exakta mekanismerna som orsakar smärtan som påverkar bäckenet, höften, pubis och nedre delen av ryggen under graviditet är inte helt klarlagda. Men vi vet idag att olika faktorer under graviditeten kommer in i bilden:

  • Viktökning;
  • Förflyttning av tyngdpunkten framåt;
  • Produktion av hormoner för att lätta på senor och ligament i bäckenet inför förlossningen;
  • Försvagningen av magmusklerna.

Obehag som kan kvarstå

Varierande intensitet beroende på kvinna, denna smärta kan öka i stående position, beroende på ansträngning, när man går och vrider på överkroppen. De kan vara funktionsnedsättande vad gäller de dagliga aktiviteterna och de kan störa sömnen. De försvinner i de flesta fall några månader efter förlossningen, men i 7 % av fallen blir de beständiga.

Lindra känslan av obehag

För att lindra dessa smärtor erbjuds endast vila och paracetamol (många smärtstillande och antiinflammatoriska läkemedel skall inte användas under graviditet). Ländryggsbälte och bukbälte med resår i midjan några dagar i veckan och några timmar om dagen kan bidra till att minska smärtan i den nedre delen av ryggen och bäckenet, särskilt när man går och står, och förbättra förmågan att klara av den dagliga verksamheten.

Vattengymnastik, viktkontroll eller akupunktur kan också hjälpa vissa kvinnor, om inga kontraindikationer finns.

Källor
Timsit M-A : Grossesse et douleurs rhumatologiques lombaires basses et de la ceinture pelvienne. Gynécologie Obstétrique & Fertilité, 2004, vol.32, pp. 420-426.
Battu C : Quels antalgiques pour soulager les lombalgies au cours de la grossesse ? vol. 54, n° 550, nov. 2015, pp 16-18.
Gutke A et al. : Treatments for pregnancy-related lumbopelvic pain : a systematic review of physiotherapy modalities. Acta Obs Gynecol Scand. 2015 ; 95 :1156-1167.
Hall H et al.: The effectiveness of complementary manual therapies for pregnancy-related back and pelvic pain. A systematic review with meta-analysis. Medicine 95:38, 2016.