Respekt för miljön

14/05/2018

I enlighet med sitt långsiktiga åtagande har Thuasne länge varit engagerad i ett aktivt sätt att minska miljöpåverkan: År 2009 erhölls ISO 14001-certifiering för industrianläggningarna i Saint-Etienne.

Thuasne agerar med respekt för miljön i sin verksamhet på följande områden:

Energi: Under 2014 erhöll Thuasne ISO 50001-certifiering, som ett bevis på sin vilja att optimera sin energianvändning.

Vatten: Sedan 2013, sker en permanent återvinning av kylvatten vid färgning och detta har reducerat vattenförbrukningen och genererar en årlig besparing motsvarande två olympiska pooler.

Luft: Koncernens industrianläggningar genererar inga stora utsläpp och utsläppsnivåerna befinner sig systematiskt under de reglerade gränsvärdena.

Avfall: Sedan 2010 har industrianläggningar minskat sin produktion av avfall med 40 ton per år.

Våra siffror

  • -33 % för vattenförbrukningen och en besparing på 6 % för förbrukning av gas genom återvinning av kylvatten på våra färganläggningar i Saint-Etienne
  • 65 % av avfallet återvinns tack vare förbättrad sortering av avfall och forskning på hur man kan återvinna materialet
  • -50 % för förbrukningen av elektricitet tack vare byte av central för lufthantering på stickningsanläggningen i Saint-Etienne
  • -15 % i genomsnitt under 3 år för förbrukning tack vare val av renare fordonspark för Thuasne i Frankrike