Prestanda

14/05/2018

Med utgångspunkt från den initiala kompetensen - en perfekt hantering av elastisk väv - har Thuasne lyckats skapa en industriell enhet som både är felxibel och lyhörd.

Med hjälp av tillgången till mänsklig kompetens på många olika områden, har Thuasne lyckats skapa en tillverkning som går från tråd till slutprodukt. Detta strategiska val gör att det idag är möjligt att bemöta marknadens efterfrågan med produktionsverktyg som kan hantera mycket stora uppsättningar samt att göra skräddarsydda produkter.

Att behärska massproduktion och skräddarsydda lösningar

Thuasne hanterar alla dess industriella stadier, tillverkning av tråd till produktion av färdiga produkter. Företaget använder olika tekniker: omslag, vävning, stickning, beläggning, svetsning, montering, silikon, gjutning eller formning av speciella metaller. Vi har inte bara kunskapen att massproducera utan också att uppnå industriellt skräddarsydda produkter som kräver en hög grad av noggrannhet.

Våra siffror:

  • 14 industrianläggningar i Europa och USA;
  • 15 miljoner kilometer tråd och 5 000 kilometer tyg per år.

En lyckad logistik som garanterar tillförlitligheten vad gäller leveranstider

Thuasnes prestanda baseras på mycket träffsäkra prognoser när det gäller att upprätta produktionsplaner. I de yrkeskategorier som stödjer företagets logistik ingår alla kompetensområden som behövs för att förutse ordrar och planera verksamheten. Relationerna med kunden är kärnan i processen: Thuasne betonar vikten av direktkontakt med kunder via en kundtjänst i de flesta länder där företaget är närvarande

Våra siffror:

  • Mer än 10 000 ordrar hanteras per dag i världen;
  • 99 % av ordrarna är tillgängliga inom 24 timmar i Frankrike.