SpryStep® Plus
SpryStep® Plus
SpryStep® Plus
SpryStep® Plus
SpryStep® Plus
SpryStep® Plus
SpryStep® Plus
SpryStep® Plus
SpryStep® Plus
SpryStep® Plus
SpryStep® Plus

SpryStep® Plus

SpryStep® Plus

art:  U01722

DYNAMISK DROPPFOTSORTOS med anteriort stöd samt spiralformat stag 

 

Dynamisk ankelfotortos med anteriort stöd som stabiliserar fotled och knä. Det anteriora stödet stöttar knäextensorerna vid hälisättning och motverkar plantarflektion i svingfasen när brukaren går.

Egenskaper:

 • SpryStep Plus finns i 5 olika storlekar (XS-XL)
 • Ortosens fotblad kan enkelt justeras för god passform med hjälp av enbart sax. Utprovning och anpassning genomförs av sjukvårdspersonal med behörighet att leverea, justera och anpassa SpryStep Plus. 
 • Den mångfald som materialet erbjuder ger en optimal kombination mellan flexibilitet och styvhet för att förbättra patientens gång och komfort, då den främre delen av foten förblir flexibel under steget.

Indikationer:
Svaghet i ankel och fot på grund av neurologisk, traumatisk eller muskulär patologi, exempelvis:

 • Droppfot
 • Crouchgate
 • Överdriven plantarflexion 
 • Svaghet i pretibialmusklerna ≤ 3
 • Styrka hos plantarflexionsmuskulaturen 3 eller 4
 • Lätt till måttlig instabilitet i knäet under stödfasen
 • Lätt svaghet i knäextension
 • Hiphike/kontralateral lutning av bålen

Kontraindikationer:

 • Okontrollerad spasticitet av fot och fotled
 • Använd inte produkten i direkt kontakt med skadad hud.
 • Allvarligt ödem
 • Svåra deformiteter i fot och fotled
 • Grövre kontrakturer av fotleden vid varus eller valgus
 • Tredimensionell instabilitet som inte är flexibel
 • Fixerad kontraktur i plantarflektion 
 • Springa/aktiviteter med hög belastning
 • Ej lämplig för patienter som väger över 120 kg
 • Använd inte produkten vid osäker diagnos
 • Känd allergi mot materialen
Ladda ned denna bruksanvisning
PDF - 4.47 Mo
Den version av bipacksedeln som finns tillgänglig online är den aktuella versionen.
Beroende på tillverkningsdatum och var produkten köptes, kan denna digitala version av bipacksedeln skilja sig från den version som fysiskt tillhandålls med produkten.

EGENSKAPER