Stomex
Stomex
Stomex
Stomex
Stomex

Stomex

Stomex

Maggördel för stomipatienter med främre zon i rinnsäkert material. Materialet kan även klippas upp utan att fransa sig, exempelvis vid behov av kolostomipåse.

art: 270002

Ladda ned denna bruksanvisning
PDF - 1.67 Mo
Den version av bipacksedeln som finns tillgänglig online är den aktuella versionen.
Beroende på tillverkningsdatum och var produkten köptes, kan denna digitala version av bipacksedeln skilja sig från den version som fysiskt tillhandålls med produkten.

EGENSKAPER