Silima® Classic assymetrisk vänster

Silima® Classic assymetrisk vänster

Detta är den assymetriska versionen av Silima® Classic med förlängda sidor för att kompensera för förlust av underarmsvävnad.

  • Ideal för ojämna ärr samt för användning direkt efter kirurgi tack vare håligheten på protesens undersida
  • Breda kanter håller protesen på plats
  • Den breda bottnen säkerställer att protesen håller formen och att protesen sitter på plats när den bärs direkt mot huden
  • De subtila kanterna ger ett naturligt och diskret intryck utan synlig övergång mellan bröst och protes

Beskrivning Anatomisk, asymmetrisk enskiktsprotes

Indikationer

Silima®-bröstproteser och Silima®-utfyllnadsproteser ger dig efter en bröstoperation (mastektomi, bröstbevarande operation, återuppbyggnad/rekonstruktion), och efter att operationssåret har läkt fullständigt och strålbehandlingen har avslutats, ett naturligt, kosmetiskt och optiskt harmoniskt utseende och en motsvarande viktbalans.
Form och storlek beror på de anatomiska förutsättningarna.
Konsistens, elasticitet och rörelsebeteende liknar mycket det naturliga bröstets egenskaper. Alla material som används har testats med avseende på hudkompatibilitet.

Ladda ned denna bruksanvisning
PDF - 0.87 Mo
Den version av bipacksedeln som finns tillgänglig online är den aktuella versionen.
Beroende på tillverkningsdatum och var produkten köptes, kan denna digitala version av bipacksedeln skilja sig från den version som fysiskt tillhandålls med produkten.

EGENSKAPER

PÅ VIDEO
Din partner det dagliga livet