Självhäftande fästplatta för Silima® xtra

Självhäftande fästplatta för Silima® xtra

Självhäftande fästplatta för Silima® xtra

I det fall att den medföljande självhäftande fästplattan går sönder eller tappas bort kan du beställa denna ersättningsprodukt.

Passar Silima® xtra.

Indikationer:

Silima®-bröstproteser och Silima®-utfyllnadsproteser ger dig efter en bröstoperation (mastektomi, bröstbevarande operation, återuppbyggnad/rekonstruktion), och efter att operationssåret har läkt fullständigt och strålbehandlingen har avslutats, ett naturligt, kosmetiskt och optiskt harmoniskt utseende och en motsvarande viktbalans.
Form och storlek beror på de anatomiska förutsättningarna.
Konsistens, elasticitet och rörelsebeteende liknar mycket det naturliga bröstets egenskaper. Alla material som används har testats med avseende på hudkompatibilitet.

EGENSKAPER