Silima® Ultra light
Silima® Ultra light

Silima® Ultra light

Perfekt bröstkompensation som verkligen känns fjäderlätt.

Silima® Ultra light är vår allra mest populära bröstprotes, och det är lätt att förstå varför. Silima® Ultra light är en tvåskiktsprotes som väger ca 60 % mindre än en normal silikonprotes tack vare den innovativa designen i lättviktssilikon. Den unika utformningen ger hög stabilitet och möjliggör en naturlig rörelseförmåga. Den djupa hålighet på undersidan skyddar känslig ärrvävnad och en diskret öppning på bröstprotesens undersida säkerställer god ventilation och tillåter vatten att rinna ut efter bad. Silima® Ultra light lämpar sig därför mycket väl för aktiva och sportiga kvinnor.

  • Anatomisk och symmetrisk design.
  • Särskilt lämplig för brukare med lymfödem.
  • Mycket lämplig även i de fall när större vävnadsvolym avlägsnats under kirurgi.

Beskrivning Anatomisk, symmetrisk tvåskiktsprotes.

Indikationer:

Silima®-bröstproteser och Silima®-utfyllnadsproteser ger dig efter en bröstoperation (mastektomi, bröstbevarande operation, återuppbyggnad/rekonstruktion), och efter att operationssåret har läkt fullständigt och strålbehandlingen har avslutats, ett naturligt, kosmetiskt och optiskt harmoniskt utseende och en motsvarande viktbalans.
Form och storlek beror på de anatomiska förutsättningarna.
Konsistens, elasticitet och rörelsebeteende liknar mycket det naturliga bröstets egenskaper. Alla material som används har testats med avseende på hudkompatibilitet.

 

Ladda ned denna bruksanvisning
PDF - 0.87 Mo
Den version av bipacksedeln som finns tillgänglig online är den aktuella versionen.
Beroende på tillverkningsdatum och var produkten köptes, kan denna digitala version av bipacksedeln skilja sig från den version som fysiskt tillhandålls med produkten.

EGENSKAPER

PÅ VIDEO
Din partner det dagliga livet