Silima® Ultra light
Silima® Ultra light

Silima® Ultra light

Perfekt bröstkompensation som verkligen känns fjäderlätt.

Silima® Ultra light är vår allra mest populära bröstprotes, och det är lätt att förstå varför. Silima® Ultra light är en tvåskiktsprotes som väger ca 60 % mindre än en normal silikonprotes tack vare den innovativa designen i lättviktssilikon. Den unika utformningen ger hög stabilitet och möjliggör en naturlig rörelseförmåga. Den djupa hålighet på undersidan skyddar känslig ärrvävnad och en diskret öppning på bröstprotesens undersida säkerställer god ventilation och tillåter vatten att rinna ut efter bad. Silima® Ultra light lämpar sig därför mycket väl för aktiva och sportiga kvinnor.

  • Anatomisk och symmetrisk design
  • Särskilt lämplig för brukare med lymfödem
  • Mycket lämplig även i de fall när större vävnadsvolym avlägsnats under kirurgi

Beskrivning Anatomisk, symmetrisk tvåskiktsprotes

 

EGENSKAPER

PÅ VIDEO
Din partner det dagliga livet