Silima Ultra Light
Silima Ultra Light

Silima Ultra Light

Perfekt bröstkompensation som verkligen känns fjäderlätt.

Silima UltraLight är vår allra mest populära bröstprotes, och det är lätt att förstå varför. Silima UltraLight är en tvåskiktsprotes som väger ca 60 % mindre än en normal silikonprotes tack vare den innovativa designen i lättviktssilikon. Den unika utformningen ger hög stabilitet och möjliggör en naturlig rörelseförmåga. Den djupa hålighet på undersidan skyddar känslig ärrvävnad och en diskret öppning på bröstprotesens undersida säkerställer god ventilation och tillåter vatten att rinna ut efter bad. Silima UltraLight lämpar sig därför mycket väl för aktiva och sportiga kvinnor.

  • Anatomisk och symmetrisk design
  • Särskilt lämplig för brukare med lymfödem
  • Mycket lämplig även i de fall när större vävnadsvolym avlägsnats under kirurgi

Beskrivning Anatomisk, symmetrisk tvåskiktsprotes

EGENSKAPER