Våra åtaganden

14/05/2018

Thuasne arbetar med patienter och kollegor, men också för samhället genom sina åtgärder för miljön och den ekonomiska och sociala utvecklingen.

Ett företag som engagerar sig i sina patienter

Thuasne placerar patienten i centrum för sin tillverkningsverksamhet i syfte att kunna erbjuda effektiva behandlingar som kan förbättra efterlevnaden. Thuasne har valt skräddarsydda lösningar för att kunna erbjuda en unik och personlig produkt. Koncernen är en del av ett ekosystem för hälsa som utvecklar nära förbindelser med alla yrkesverksamma.

 

Ett företag som engagerar sig i samarbetspartners

Thuasnes verksamhet bygger på principer som fastställdes redan från starten:

  • Tillit som grundläggande cement;
  • En platt organisation som främjar lyhördhet och initiativ;
  • En projektbaserad verksamhet;
  • Intern rörlighet och utveckling underlättas inom ramen för en skiftande karriärväg;
  • En intern satsning på utbildning som stödjer en dynamisk karriär.

 

Ett företag som respekterar miljön

Thuasnes tillverkningsplatser i Saint-Étienne är ISO 14001-certifierade sedan 2009 och företaget har vidtagit många åtgärder för att minska miljöpåverkan:

  • Genomförande av kylvattenåtervinning för att minska vatten- och elförbrukningen;
  • Åtgärder för att förbättra sortering och avfall;
  • Ny utrustning för att minska elförbrukning;
  • Val av fordon med mindre utsläpp.

 

Ett företag med ett ekonomiskt och ett socialt engagemang

Thuasne är aktivt involverad i att skapa arbetstillfällen i sina egna verksamhetsområden. Man satsar stort på att utbilda unga människor och man är involverad i innovativa ekosystem. Förutom att stimulera den professionella sektorn jobbar företaget aktivt med att skapa nätverk inom föreningslivet.