Thuasne Scan

14/05/2018

Thuasne Scan är utformad och reserverad för vårdpersonal. Thuasne Scan är dessutom en viktig applikation när det gäller god efterlevnad. När det gäller venösa sjukdomar kommer en behandling med kompressionen endast att vara effektiv om den är perfekt anpassad till patientens morfologi.

Thuasne Scan säkerställer korrekta åtgärder som är reproducerbara för patienter med tunga ben oavsett vem som behandlar patienten. Storleken och den valda produkten är således perfekt anpassade till patienten, hens medicinska behov, morfologi och livsstil.

Thuasne Scan gör det möjligt att digitalt mäta exakt på millimetern med:
 

  • Utan fysisk kontakt tack vare en digital skanning av kroppsdelar i 3D;
  • Direkt tillgång till katalogen för att leverera rätt produkt, som är anpassad till receptet och patientens önskemål;
  • Uppgifterna registreras så att patientens morfologiska utveckling kan sparas.

Tillgång till applikationen Thuasne Scan: https://itunes.apple.com/sv/app/thuasne-scan/id1162025834?mt=8