Vår vision

14/05/2018

Dagens patienter är "actienter" och är inblandad i sin egen behandling och blir aktörer för sin egen hälsa. Thuasne vill hjälpa patienterna genom att erbjuda skräddarsydda och innovativa terapeutiska lösningar.

En stark plats i ett ekosystem av hälsa

Thuasne utvecklar nära förbindelser med alla typer av sjukvårdspersonal: läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, fotvårdsspecialister, apotekare, kirurger, ortopeder eller protesister, etc. Thuasne vänder sig således till många olika grupper av patologier inom ramen för hälsa och ekonomi och sätter stor vikt på förebyggande vård och respekt för efterlevnad.

 

Innovation för välbefinnande

Design och innovation upptar en central plats i koncernen Thuasne. Den representerar olika delar av samma mål: att uppfinna och ta fram enheter anpassade till patienterna.

 

Vara uppmärksam på personen

Detta åtagande delas av alla oavsett nivå i företaget, och detta åtagande är en inställning och en vilja till ständig förnyelse och ständig uppmärksamhet på individerna, kunderna, patienterna och de anställda. Thuasne lanserar mellan 30 och 40 nya referenser varje år för att möta behoven på marknaden.

 

Digitalisering och uppkoppling för den framtida hälsan

När digitala plattformar runt ett terapeutiskt område erbjuds de berörda parterna kan ett nära samarbete med patienterna etableras. De anslutna medicintekniska produkterna och de digitala tjänsterna som utvecklats i samarbete med innovativa startups inom MedTech erbjuder en personanpassad hälsovård och kvalificerad hälsa.