Thuasne i världen

14/05/2018

En Thuasne-ortos säljs var annan sekund runt om i världen! Koncernen Thuasne finns för närvarande i 85 länder och med stöd av 15 dotterbolag och 40 återförsäljare har företaget sedan starten lyckats med att skapa ett internationellt nätverk som är både flexibelt och konkurrenskraftigt nära marknaden.

Thuasnes 2 000 anställda över hela världen är fast beslutna att möta behoven hos sina 20 000 professionella kunder och behandla de 10 000 beställningar som dagligen skickas till koncernen.

Thuasne, är…:

  • 40 % av omsättningen internationellt;
  • 5 internationella patentansökningar per år;
  • 14 industrianläggningar i Europa och USA.

Koncernen är för närvarande marknadsledare inom ländryggsbälten i Frankrike och en viktig aktör när det gäller skräddarsydda produkter:

  • i USA är 70 % av våra ortoser och medicinska kompressioner skräddarsydda;
  • i Tyskland med 45 % av marknaden för läkande kompresser.

 

Våra platser