Våra åtaganden

14/05/2018

Thuasne arbetar med patienter och kollegor, men också för samhället genom sina åtgärder för miljön och den ekonomiska och sociala utvecklingen.

Ett företag som bryr sig om sina samarbetspartners

Flera av de principer som vår verksamhet bygger på grundlades för 170 år sedan och är en viktig del av vår framgång:

  • Tillit som grundläggande plattform
  • En platt organisation som främjar lyhördhet och initiativ
  • En projektbaserad verksamhet
  • Intern rörlighet främjar en dynamisk karriär
  • Satsning på utbildning främjar individuell utveckling

Ett företag som respekterar miljön

Thuasnes produktionscentrum i Saint-Étienne är sedan 2009 certifierade enligt ISO 14001 och har vidtagit många åtgärder för att minska miljöpåverkan:

  • Kylvattenåtervinning för att minska vatten- och elförbrukningen
  • Förbättrad sortering och återvinning av avfall
  • Ny utrustning för minskad elförbrukning
  • Val av fordon med mindre utsläpp

Ett företag med socialt engagemang

Thuasne är aktivt involverade i att skapa lokala arbetstillfällen i de områden man bedriver verksamhet i och satsar stora resurser på att utbilda unga människor.