Mobiderm Bandageringskit för ben
Mobiderm Bandageringskit för ben

Mobiderm Bandageringskit för ben

Thuasne har tillverkat bandage och kompressiva lindor för medicinskt bruk sedan 1847. I detta kompletta kit har vi kombinerat våra erkänt effektiva Biflex-bandage med vårt Mobiderm-bandage för bästa möjliga behandlingsresultat under reduktionsfasen. Effektiv och framgångsrik behandling av lymfödem består av två faser: reduktionsfasen och underhållsfasen, varav reduktionsfasen syftar till att minimera och reducera lymfödemet så mycket som möjligt. Studier visar att kompressiva bandage i kombination med det strukturerade materialet Mobiderm, som stimulerar och aktiverar lymfödemet och motverkar fibros, accelererar avsvällningen och leder till ett mer effektivt och snabbare behandlingsresultat.

Detta kit är avsett att användas för ben och innehåller:

  • 1 st Biflex® 16+ bandage, 10 cm x 300 cm
  • 1 st Biflex® 16+ bandage, 10 cm x 500 cm
  • 1 st Biplast® bandage, 3 cm x 250 cm
  • 2 st bomull kortsträcksbandage, 11 cm x 400 cm
  • 3 st Mobiderm bandage, 10 cm x 300 cm
  • 2 st Biflexideal® bandage, 10 cm x 500 cm

EGENSKAPER